Norma PRO – profesjonalny program do kosztorysowania

Data publikacji: 2/6/2015Autor: Monika Żukowska /  Źródło: Dział Handlowy

Norma PRO narzędzie kosztorysowe dla profesjonalistów

Program kosztorysowy Norma PRO został stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach zajmujących się kosztorysowaniem budowlanym. Normę PRO zaliczamy do jednych z najpopularniejszych programów kosztorysowych w naszym kraju, oprogramowanie to każdego dnia służy pokaźnemu gronu profesjonalistów umożliwiając kreację kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną czy też mieszaną. Dzięki zaawansowanej funkcjonalności Norma PRO daje możliwość skonstruowania kosztorysów wariantowych, złożonych czy porównawczych. Jedną z zalet tego programu do kosztorysowania jest opcja wczytywania przedmiarów/obmiarów z plików PDF.
 
Bieżąca wersja programu Norma PRO to 4.49 (luty 2015)

Program do kosztorysowania Norma PRO zadebiutował na targach BUDMA 2003 natychmiast zdobywając złoty medal, najbardziej prestiżową nagrodę w branży budowlanej. Od tego czasu Norma PRO jest nieustannie rozwijana i zbogacana o nowe funkcjonalności.


Zamów program kosztorysowy Norma PRO w naszym sklepie internetowym

Z pośród szerokiej gamy konkurencyjnych programów kosztorysowych Normę PRO wyróżnia: 
 • wykonuje wszystkie rodzaje kosztorysów budowlanych, a także zgodne z wymogami FIDIC,
 • oferuje wielowariantowe przedstawienie kalkulacji,
 • umożliwia rejestracje zmian wykonanych w kosztorysie przez inspektora nadzoru lub kosztorysanta,
 • wspomaga prace specjalistów z kilku dziedzin tworzących kosztorysy związane z częścią prac budowlanych lub instalacyjnych, które można dodatkowo połączyć w jeden kompleksowy kosztorys,
 • umożliwia szybkie i dokładne porównywanie dwóch kosztorysów wraz z wyliczeniem kosztu różnicowego,
 • prowadzi cennik obiektów w oparciu o całe kosztorysy lub ich działy dotyczące konkretnych rodzajów prac,
 • oferuje bogaty zestaw bibliotek wzorców i funkcji matematycznych dla sprawniejszego tworzenia książki obmiarów wraz z graficzną prezentacją przedmiarowanych obiektów,
 • wspomaga wyliczanie nakładów rzeczowych dzięki proponowaniu w pozycjach stosowania współczynników zwiększających z uwagi na utrudnienia lub inne okoliczności, które mogą zmienić wartość kalkulacji,
 • pracuje z polskimi katalogami norm oraz opracowanymi indywidualnie katalogami własnymi,
 • wymienia dane z innymi programami do kosztorysowania, oprogramowaniem do planowania produkcji budowlanej a także systemami do zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym.

Te cechy programu Norma PRO powodują, że może on zaspokoić najbardziej wymagających specjalistów od wyceny prac budowlanych.

Wymagania programu kosztorysowego Norma PRO:
 • Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP 1, Windows XP SP 3
 • Systemy 64 bitowe od wersji 4.22 - tylko z kluczami USB Cipher
 • Komputer z procesorem min. Pentium 500MHz
 • 500 MB HDD
 • 512 MB RAM
 • Grafika: 1024x768 min.
 • Internet Explorer 6.0 lub nowszy
 
Norma PRO już od 1310 zł netto*
*cena dla użytkowników posiadających programy Norma 3, Norma STANDARD lub Strix4
 
Informacje o cenach NORMA PRO Cennik

Szczegółowa specyfikacja zmian w bieżącej wersji programu Norma PRO (4.49):
 
Program główny: 
1. Dodano polecenie pozwalające, w zaznaczonych pozycjach, zastąpić wyliczenia obmiarów ich wartością końcową.
2. W dialogu "Dopasowanie cen nakładów" dodano możliwość dopasowania do wpisanej wartości kosztów bezpośrednich zaznaczonych RMS.
3. Dodano polecenie sprawdzenia tylko zaznaczonych pozycji.
4. Poprawiono usuwanie narzutów w sytuacji, gdy elementy kosztorysu mają ustawione własne wartości narzutów.
5. W oknie „Szukaj elementu RMS” do tabeli prezentującej wyniki wyszukiwania w cennikach lub kosztorysach dodano kolumnę "Źródło". Kolumna pojawi się, gdy wyszukiwanie wykonywane jest w więcej niż jednym cenniku lub kosztorysie.
6. Poprawiono działanie opcji „Szukaj we wszystkich typach indeksów” podczas uaktualniania cen w kosztorysie.
7. Przy sprawdzaniu kosztorysu będzie uwzględniany teraz dobór nakładów z pozycji wstawianych z katalogów KNR. W przypadku sprawdzania samych norm zmiany w normach takich nakładów mogły nie być sygnalizowane.
8. Uzupełniono blokady edycji elementów usuniętych z kosztorysu.
9. Dla systemów Windows nowszych od Windows XP przeniesione zostały lokalizacje słowników specyfikacji technicznych. Domyślnym położeniem słowników będzie teraz katalog "C:\Users\Public\Documents\Athenasoft\Norma Pro\SST". Program kopiuje do tej lokalizacji tylko te słowniki, które znajdują się w katalogu głównym programu, który system ochrania przed zapisem. Słowniki z tej lokalizacji nie są usuwane, ale program będzie pracował z ich kopiami w nowej lokalizacji.
 
Importy/eksporty:
1. Dodano możliwość importu przedmiaru/kosztorysów z plików PDF zawierających zeskanowane wydruki przedmiaru/kosztorysu. Funkcjonalność ta w Normie PRO wymaga aktywacji w kluczu sprzętowym.
 
Wydruki:
1. Na stronie tytułowej w przypadku zaznaczenia pobierania poziomu cen z bazy będą prezentowane poziomy cen wszystkich podłączonych do kosztorysu cenników.
2. Poprawiono wydruk ilości i wartości pozycji scalonych na zestawieniach pozycji.
3. Dodano automatyczne sortowanie wg nazw wydruku zawartości zestawień:
a. kluczy wykonawczych,
b. kluczy lokalizacji,
c. planów działów.
 
Obsługa bez cenowych i kartotek:
1. Poprawiono działanie opcji aktualizacji cen "Dopisz nowe" podczas importu cen RMS z cennika ICB on-line. Dla nakładów istniejących już w lokalnym cenniku Normy będą ustawiane tylko nowe ceny. Nakłady nie będą powielane. Jednak poprawne działanie opcji spowoduje znaczne wydłużenie czasu importu cennika. Dlatego podczas importu do nazwy cennika dodawana jest data, aby każdy kolejny import z ICB on-line kierowany był do nowego cennika.
2. Dostosowano nazwy i opisy nadawane cennikom przy imporcie z ICB do faktycznej ich zawartości.
3. Na wydrukach działów i pozycji, przy zaznaczonej opcji drukowania pozycji niezerowych, nie będą też drukowane zerowe działy (działy puste lub zawierające tylko zerowe pozycje).
4. Zmieniona została lokalizacja bazy przeliczników mas jednostkowych. Domyślnym położeniem słowników będzie teraz katalog "C:\Users\Public\Documents\Athenasoft\MasyJedn".
 
Nowe katalogi:
 • KNR 9-27 Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2014]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach: 

 • KNR AT-43 0106, 0110, 0201, 0203, 0209 - poprawiono wybór płyt w pozycjach z użyciem płyt 4PRO.
 • KNR 9-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • TZKNBK I - TZKNBK-XVIm - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej. 
 • KNR 2-02 04 - poprawiono dane do interpolacji. 
 • KNR-W 4-02 0214 - poprawiono dane do interpolacji. 
 • KNR 9-08 0104 - poprawiono j.m. na szt. 
 • KNR AT-10 0108 - poprawiono normy R. 
 • KNR BC-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej. 
 • KNR AT-46 - poprawiono tablicę 0110. 
 • KNR-W 4-02 - uszczegółowiono materiały ze względu na średnice.
 
Specjalnie dla Państwa:
- programy kosztorysowe w najnowszych wersjach zawsze dostępne w magazynie
- przyjazne ceny, system korzystnych rabatów
- dla naszych Klientów dostawa GRATIS
- dla klientów z Warszawy dostawa w 3 h oraz instalacja GRATIS
- szkolenia i kursy Akademia KOMAKO

Przeczytaj także:


Wyślij formularz

© KOMAKO 2008 | Prawa autorskie | Polityka prywatnoci