Norma PRO – profesjonalny program do kosztorysowania

Data publikacji: 2/21/2014Autor: Monika Żukowska /  Źródło: Dział Handlowy

Norma PRO narzędzie kosztorysowe dla profesjonalistów

Program kosztorysowy Norma PRO został stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach zajmujących się kosztorysowaniem budowlanym. Normę PRO zaliczamy do jednych z najpopularniejszych programów kosztorysowych w naszym kraju, oprogramowanie to każdego dnia służy pokaźnemu gronu profesjonalistów umożliwiając kreację kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną czy też mieszaną. Dzięki zaawansowanej funkcjonalności Norma PRO daje możliwość skonstruowania kosztorysów wariantowych, złożonych czy porównawczych. Jedną z zalet tego programu do kosztorysowania jest opcja wczytywania przedmiarów/obmiarów z plików PDF.
 
Bieżąca wersja programu Norma PRO to 4.45 (luty 2014)

Program do kosztorysowania Norma PRO zadebiutował na targach BUDMA 2003 natychmiast zdobywając złoty medal, najbardziej prestiżową nagrodę w branży budowlanej. Od tego czasu Norma PRO jest nieustannie rozwijana i zbogacana o nowe funkcjonalności.


Zamów program kosztorysowy Norma PRO w naszym sklepie internetowym

Z pośród szerokiej gamy konkurencyjnych programów kosztorysowych Normę PRO wyróżnia: 
 • wykonuje wszystkie rodzaje kosztorysów budowlanych, a także zgodne z wymogami FIDIC,
 • oferuje wielowariantowe przedstawienie kalkulacji,
 • umożliwia rejestracje zmian wykonanych w kosztorysie przez inspektora nadzoru lub kosztorysanta,
 • wspomaga prace specjalistów z kilku dziedzin tworzących kosztorysy związane z częścią prac budowlanych lub instalacyjnych, które można dodatkowo połączyć w jeden kompleksowy kosztorys,
 • umożliwia szybkie i dokładne porównywanie dwóch kosztorysów wraz z wyliczeniem kosztu różnicowego,
 • prowadzi cennik obiektów w oparciu o całe kosztorysy lub ich działy dotyczące konkretnych rodzajów prac,
 • oferuje bogaty zestaw bibliotek wzorców i funkcji matematycznych dla sprawniejszego tworzenia książki obmiarów wraz z graficzną prezentacją przedmiarowanych obiektów,
 • wspomaga wyliczanie nakładów rzeczowych dzięki proponowaniu w pozycjach stosowania współczynników zwiększających z uwagi na utrudnienia lub inne okoliczności, które mogą zmienić wartość kalkulacji,
 • pracuje z polskimi katalogami norm oraz opracowanymi indywidualnie katalogami własnymi,
 • wymienia dane z innymi programami do kosztorysowania, oprogramowaniem do planowania produkcji budowlanej a także systemami do zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym.

Te cechy programu Norma PRO powodują, że może on zaspokoić najbardziej wymagających specjalistów od wyceny prac budowlanych.

Wymagania programu kosztorysowego Norma PRO:
 • Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP 1, Windows XP SP 3
 • Systemy 64 bitowe od wersji 4.22 - tylko z kluczami USB Cipher
 • Komputer z procesorem min. Pentium 500MHz
 • 500 MB HDD
 • 512 MB RAM
 • Grafika: 1024x768 min.
 • Internet Explorer 6.0 lub nowszy
 
Norma PRO już od 1310 zł netto*
*cena dla użytkowników posiadających programy Norma 3, Norma STANDARD lub Strix4
 
Informacje o cenach NORMA PRO Cennik

Szczegółowa specyfikacja zmian w bieżącej wersji programu Norma PRO (4.45):
 
Program główny Norma PRO: 
1. Rozbudowano dialog ustalania przelicznika jednostek miar dla nakładu w kosztorysie. Została dodana lista nazw materiałów, dla których zdefiniowano przeliczniki w kartotece.
2. Wprowadzono nową opcję automatycznej numeracji działów i pozycji od wybranego numeru.
3. Dodano możliwość prezentacji na widoku podsumowania i TES wartości pozycji scalonych w kolumnie „Uproszczone”. Prezentacją steruje nowa opcja kosztorysu na karcie „Widok zestawień” - „Pozycje scalone wliczane jak uproszczone”.
4. Dodano możliwość rejestracji programu „on-line”. Menu „Pomoc” polecenie „Zarejestruj…”.
5. Poprawiono liczenie materiałów inwestora w przypadku, gdy w kosztorysie brak narzutów wspólnych dla wszystkich działów.
6. Usunięto niepotrzebny minus, który był w niektórych sytuacjach wyświetlany przed zerową wartością w podsumowaniu.
7. Poprawiono liczenie materiałów inwestora w przypadku ujemnych obmiarów.
8. Dodano odświeżanie widoku zestawienia materiałów po wyłączeniu opcji „całość inwestora”.
9. Poprawiono liczenie cen jednostkowych w przypadku upraszczania pozycji.
10. Zaktualizowano stawki narzutów.
11. Poprawiono liczenie podsumowania działów zawierających tylko nieaktywne pozycje uproszczone.
12. Przy uszczegóławianiu zaznaczonych pozycji pytanie o to czy przywrócić opis z katalogu jest zadawane tylko raz przy pierwszej pozycji.
13. Poprawiono edycję parametrów ekonomiczno-technicznych.
 
Obsługa baz cenowych i kartotek Norma PRO:
1. W kartotece „Przeliczniki jednostek miar”, do właściwości przelicznika została dodana nazwa materiału, do którego odnosi się przelicznik.
2. Poprawiono odświeżanie okna przeglądarki cennika cen jednostkowych pozycji przy zmianie rozmiarów okna.
3. Zmodyfikowano opis cennika producentów i dostawców importowanego z CD, który zawiera tylko ceny materiałów.
4. Poprawiono skalowanie okna przeglądarki cennika RMS. Przy zmniejszaniu okna niektóre kontrolki zachodziły na siebie.
5. Zablokowano możliwość włączenia widoku „ulubionych” katalogów jeżeli lista jest pusta.
6. Poprawiono edycję podstaw w katalogach KNP.
 
Wydruki Norma PRO:
1. Zwiększono różnicę wielkości czcionki na podglądzie wydruku pomiędzy kolejnymi stopniami powiększenia. Podgląd wydruku umożliwia dwustopniowe zwiększenie czcionki. Obecnie czcionka powinna być zwiększana o 150% i 200%.
2. Dodano możliwość zapisu zmodyfikowanego zestawu bezpośrednio w dialogu „Drukuj”. Można zmodyfikować aktywny zestaw lub poprzez „Zapisz jako…” dodać nowy. Zestaw „Dowolny wybór” można zapisać tylko pod nową nazwą (operacja „Zapisz jako…”).
3. Na stronie tytułowej lista numerów pozycji z indywidualną stawką robocizny nie będzie zawierała pozycji drukowanych jak uproszczone i podpozycji nierozwijanych pozycji scalonych.
4. Dodano kontrolę opcji rozwijania pozycji scalonych w poszczególnych wydrukach zestawu. Wszystkie elementy zestawu powinny mieć ustawioną identyczną wartość tej opcji.
5. Poprawiono wydruk szczegółowych podsumowań, w kosztorysach FIDIC, w których do niektórych materiałów zastosowano indywidualny narzut Kz przy generalnie ustawionej opcji wliczania kosztów zakupów do ceny jednostkowej.
 
Importy/eksporty Norma PRO:
1. Szereg usprawnień w imporcie z wydruków do formatu PDF:
- Dodano możliwość wczytywania plików z programu Sykal.
- Poprawiono rozpoznanie polskich znaków i wczytywanie podstaw w plikach z programu Zuzia.
- Zmieniono rozpoznawanie norm nakładów w kosztorysach z programu Norma.
- Poprawiono konwersje podstaw pozycji po imporcie plików z programów Kobra i Winbud.
- Poprawiono konwersje podstaw pozycji po imporcie plików z programów Kobra i Winbud.
- Poprawiono rozpoznawanie jednostek miary.
2. Zmodyfikowano import cennika Sekocenbud z narzutami, nie będzie uwzględniał materiałów producentów bez kosztów zakupu.
 
Nowe katalogi Norma PRO:
 • Norma PRO KNR AT-45 Systemy kominowe Schiedel [ATHENASOFT wyd. I 2014]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach NORMA PRO: 

 • Norma PRO KNR 4-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR 2-15 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR 5-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR 5-08 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR-W 4-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR 2-28 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • Norma PRO KNR BC-02 0418 - poprawiono jednostkę miary na m2.
 • Norma PRO KNR 5-10 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR-W 2-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR-W 2-02 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR 2-17 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO TZKNBK XXII - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.  
 
Specjalnie dla Państwa:
- programy kosztorysowe w najnowszych wersjach zawsze dostępne w magazynie
- przyjazne ceny, system korzystnych rabatów
- dla naszych Klientów dostawa GRATIS
- dla klientów z Warszawy dostawa w 3 h oraz instalacja GRATIS
- szkolenia i kursy Akademia KOMAKO

Przeczytaj także:


Wyślij formularz

© KOMAKO 2008 | Prawa autorskie | Polityka prywatnoci