Norma PRO – profesjonalny program do kosztorysowania

Data publikacji: 8/13/2014Autor: Monika Żukowska /  Źródło: Dział Handlowy

Norma PRO narzędzie kosztorysowe dla profesjonalistów

Program kosztorysowy Norma PRO został stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach zajmujących się kosztorysowaniem budowlanym. Normę PRO zaliczamy do jednych z najpopularniejszych programów kosztorysowych w naszym kraju, oprogramowanie to każdego dnia służy pokaźnemu gronu profesjonalistów umożliwiając kreację kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną czy też mieszaną. Dzięki zaawansowanej funkcjonalności Norma PRO daje możliwość skonstruowania kosztorysów wariantowych, złożonych czy porównawczych. Jedną z zalet tego programu do kosztorysowania jest opcja wczytywania przedmiarów/obmiarów z plików PDF.
 
Bieżąca wersja programu Norma PRO to 4.47 (sierpień 2014)

Program do kosztorysowania Norma PRO zadebiutował na targach BUDMA 2003 natychmiast zdobywając złoty medal, najbardziej prestiżową nagrodę w branży budowlanej. Od tego czasu Norma PRO jest nieustannie rozwijana i zbogacana o nowe funkcjonalności.


Zamów program kosztorysowy Norma PRO w naszym sklepie internetowym

Z pośród szerokiej gamy konkurencyjnych programów kosztorysowych Normę PRO wyróżnia: 
 • wykonuje wszystkie rodzaje kosztorysów budowlanych, a także zgodne z wymogami FIDIC,
 • oferuje wielowariantowe przedstawienie kalkulacji,
 • umożliwia rejestracje zmian wykonanych w kosztorysie przez inspektora nadzoru lub kosztorysanta,
 • wspomaga prace specjalistów z kilku dziedzin tworzących kosztorysy związane z częścią prac budowlanych lub instalacyjnych, które można dodatkowo połączyć w jeden kompleksowy kosztorys,
 • umożliwia szybkie i dokładne porównywanie dwóch kosztorysów wraz z wyliczeniem kosztu różnicowego,
 • prowadzi cennik obiektów w oparciu o całe kosztorysy lub ich działy dotyczące konkretnych rodzajów prac,
 • oferuje bogaty zestaw bibliotek wzorców i funkcji matematycznych dla sprawniejszego tworzenia książki obmiarów wraz z graficzną prezentacją przedmiarowanych obiektów,
 • wspomaga wyliczanie nakładów rzeczowych dzięki proponowaniu w pozycjach stosowania współczynników zwiększających z uwagi na utrudnienia lub inne okoliczności, które mogą zmienić wartość kalkulacji,
 • pracuje z polskimi katalogami norm oraz opracowanymi indywidualnie katalogami własnymi,
 • wymienia dane z innymi programami do kosztorysowania, oprogramowaniem do planowania produkcji budowlanej a także systemami do zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym.

Te cechy programu Norma PRO powodują, że może on zaspokoić najbardziej wymagających specjalistów od wyceny prac budowlanych.

Wymagania programu kosztorysowego Norma PRO:
 • Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP 1, Windows XP SP 3
 • Systemy 64 bitowe od wersji 4.22 - tylko z kluczami USB Cipher
 • Komputer z procesorem min. Pentium 500MHz
 • 500 MB HDD
 • 512 MB RAM
 • Grafika: 1024x768 min.
 • Internet Explorer 6.0 lub nowszy
 
Norma PRO już od 1310 zł netto*
*cena dla użytkowników posiadających programy Norma 3, Norma STANDARD lub Strix4
 
Informacje o cenach NORMA PRO Cennik

Szczegółowa specyfikacja zmian w bieżącej wersji programu Norma PRO (4.47):
 
Program główny: 
1. Rozszerzono obsługę rysunków o formaty: „JPG”, „GIF” i „PNG” w widoku przedmiaru oraz na stronie tytułowej.
2. Dodano opcję przypisywania kategorii do wierszy obmiarowych.
3. Umożliwiono prezentację wartości odwołań do innych pozycji w wierszach obmiarowych (nowa opcja prezentacji widoków pozycji).
4. Do widoków i wydruków rozliczenia wykonanych robót dodano nowe kolumny:
 •  "Uwagi" - tekst uwag do pozycji wykonanych robót,
 • "Cena ofertowa" - pokazuje cenę pozycji w momencie włączenia opcji "Rozliczanie wykonanych robót",
 • "il. ofertowa" - pokazuje obmiar pozycji w momencie włączenia opcji "Rozliczanie wykonanych robót",
 • "Wart. oferty" - wartości ofertowe pozycji, działów i kosztorysu wynikające z wartości ilości i cen ofertowych pozycji,
 • "Wykonano % oferty" - stosunek wartości wykonanych robót do wartości ofertowej dla pozycji, działów i kosztorysu.
5. Poprawiono działanie opcji wyszukiwania RMS w cenniku według indeksu ETO w dowolnej klasyfikacji.
6. Wraz z Normą PRO 4.47 instalowane są programy: „Wykopy” i „Stawka 2” (skróty uruchamiające obie aplikacje dostępne są w Normie w menu Narzędzia).
7. Usunięto zbędnie powielone wywołanie okna zmiany jednostki miary RMS przy wykonywaniu operacji "Zmień RMS". Błąd mógł powodować podwójne wprowadzenie do kosztorysu przelicznika j.m. nakładu.
8. Poprawiono prezentację zmian narzutów.
 
Obsługa baz cenowych i kartotek:
1. Podczas importu cen materiałów z płyty Intercenbud dodano uzupełnianie cennika o nakłady z alternatywną klasyfikacją indeksów ETO.
2. Zmieniono na format pełnej daty (rok czterocyfrowy) "Poziom cen" dla cenników importowanych z serwisu Intercenbud.
 
Importy/eksporty:
1. Poprawiono import kosztorysu w formacie programu Zuzia (XML) - błędnie ustalany współczynnik cen dla M.
2. Szereg usprawnień w imporcie z wydruków do formatu PDF. 
 
Wydruki:
1. Dodano możliwość przejścia do odpowiedniego dialogu zmiany ustawień wydruku lub kosztorysu bezpośrednio z okna „Raport z kontroli wydruków” sygnalizującego nieprawidłowości wydruków.
 
Nowe katalogi:
 • KNR AT-10 „Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC - Multimedia Connect” [ATHENASOFT wyd. I 2014] 

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach: 

 • KNR 2-03 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-04 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-05 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-09 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-10 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-11 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-13 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-14 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-21 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-22 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-23 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-25 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • NNRNKB 202 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 0-20 0269 - poprawiono w tytule Stropy.. na Słupy...
 • KNR 0-27 0160-05 - poprawiono brakującą normę R.
 • KNR-W 2-25 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • KNR 7-34 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • ZKNR C-2 0412 - poprawiono w tytule grubość na 0,5 cm.
 • KNR 2-25 02166 - poprawiono normy zużycia materiałów.

 
Specjalnie dla Państwa:
- programy kosztorysowe w najnowszych wersjach zawsze dostępne w magazynie
- przyjazne ceny, system korzystnych rabatów
- dla naszych Klientów dostawa GRATIS
- dla klientów z Warszawy dostawa w 3 h oraz instalacja GRATIS
- szkolenia i kursy Akademia KOMAKO

Przeczytaj także:


Wyślij formularz

© KOMAKO 2008 | Prawa autorskie | Polityka prywatnoci