Norma PRO – profesjonalny program do kosztorysowania

Data publikacji: 5/19/2014Autor: Monika Żukowska /  Źródło: Dział Handlowy

Norma PRO narzędzie kosztorysowe dla profesjonalistów

Program kosztorysowy Norma PRO został stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach zajmujących się kosztorysowaniem budowlanym. Normę PRO zaliczamy do jednych z najpopularniejszych programów kosztorysowych w naszym kraju, oprogramowanie to każdego dnia służy pokaźnemu gronu profesjonalistów umożliwiając kreację kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną czy też mieszaną. Dzięki zaawansowanej funkcjonalności Norma PRO daje możliwość skonstruowania kosztorysów wariantowych, złożonych czy porównawczych. Jedną z zalet tego programu do kosztorysowania jest opcja wczytywania przedmiarów/obmiarów z plików PDF.
 
Bieżąca wersja programu Norma PRO to 4.46 (maj 2014)

Program do kosztorysowania Norma PRO zadebiutował na targach BUDMA 2003 natychmiast zdobywając złoty medal, najbardziej prestiżową nagrodę w branży budowlanej. Od tego czasu Norma PRO jest nieustannie rozwijana i zbogacana o nowe funkcjonalności.


Zamów program kosztorysowy Norma PRO w naszym sklepie internetowym

Z pośród szerokiej gamy konkurencyjnych programów kosztorysowych Normę PRO wyróżnia: 
 • wykonuje wszystkie rodzaje kosztorysów budowlanych, a także zgodne z wymogami FIDIC,
 • oferuje wielowariantowe przedstawienie kalkulacji,
 • umożliwia rejestracje zmian wykonanych w kosztorysie przez inspektora nadzoru lub kosztorysanta,
 • wspomaga prace specjalistów z kilku dziedzin tworzących kosztorysy związane z częścią prac budowlanych lub instalacyjnych, które można dodatkowo połączyć w jeden kompleksowy kosztorys,
 • umożliwia szybkie i dokładne porównywanie dwóch kosztorysów wraz z wyliczeniem kosztu różnicowego,
 • prowadzi cennik obiektów w oparciu o całe kosztorysy lub ich działy dotyczące konkretnych rodzajów prac,
 • oferuje bogaty zestaw bibliotek wzorców i funkcji matematycznych dla sprawniejszego tworzenia książki obmiarów wraz z graficzną prezentacją przedmiarowanych obiektów,
 • wspomaga wyliczanie nakładów rzeczowych dzięki proponowaniu w pozycjach stosowania współczynników zwiększających z uwagi na utrudnienia lub inne okoliczności, które mogą zmienić wartość kalkulacji,
 • pracuje z polskimi katalogami norm oraz opracowanymi indywidualnie katalogami własnymi,
 • wymienia dane z innymi programami do kosztorysowania, oprogramowaniem do planowania produkcji budowlanej a także systemami do zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym.

Te cechy programu Norma PRO powodują, że może on zaspokoić najbardziej wymagających specjalistów od wyceny prac budowlanych.

Wymagania programu kosztorysowego Norma PRO:
 • Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP 1, Windows XP SP 3
 • Systemy 64 bitowe od wersji 4.22 - tylko z kluczami USB Cipher
 • Komputer z procesorem min. Pentium 500MHz
 • 500 MB HDD
 • 512 MB RAM
 • Grafika: 1024x768 min.
 • Internet Explorer 6.0 lub nowszy
 
Norma PRO już od 1310 zł netto*
*cena dla użytkowników posiadających programy Norma 3, Norma STANDARD lub Strix4
 
Informacje o cenach NORMA PRO Cennik

Szczegółowa specyfikacja zmian w bieżącej wersji programu Norma PRO (4.46):
 
Program główny Norma PRO: 
1. Do polecenia "Przywróć robociznę z katalogu" dodano podmenu z wyborem dwóch poleceń:
• "Rozbitą na zawody" - działa tak jak dotychczasowe polecenie.
• "Połączoną" - wczytuje zawody i łączy sumując normy.

2. Ograniczenie liczby zapytań przy zapisie kosztorysów złożonych. Pojawi się tylko jedno pytanie czy zapisać zmiany we wszystkich zmodyfikowanych kosztorysach składowych, a nie jak dotychczas osobne pytanie dla każdego zmodyfikowanego kosztorysu.
3. Dodano obsługę zmiany stanu aktywności elementu przy rejestracji zmian w kosztorysie.
4. Dodano filtr pozycji "Pozycje z nakładem stałym".
5. Poprawiono obsługę pracy na dwóch monitorach. Generalnie wszystkie okna dialogowe powinny się pojawiać na monitorze, na którym jest główne okno programu.
6. Poprawiono zamianę przedmiaru na kosztorys uproszczony.
7. Nowa opcja kosztorysu "Nazwy RMS w opisie pozycji kursywą" na zakładce "Widok pozycji". Zaznaczenie opcji powoduje, że nazwy RMS dodawane do opisu pozycji będą wyświetlane kursywą aktualnie wybranej czcionki.
8. Dodano skalowanie okien:
• sprawdzania uprawnień,
• wpisania/wyboru przelicznika jednostek miar.
9. Usunięto problem z niepotrzebnym sygnalizowaniem zmian po włączeniu rejestracji dla kosztorysu wczytanego z formatu ATH.
 
Obsługa baz cenowych i kartotek Norma PRO:
1. Umożliwiono import cenników w formacie ICB RMS zawierających nakłady bez indeksu ETO. Obecnie jeżeli importowany nakład zawiera indeks nie spełniający kryteriów klasyfikacji ETO lub KMB to jest on oznaczany podczas importu jako indeks własny.
2. Usunięto niepotrzebne komunikaty o braku danych w sytuacji, gdy podczas importu z ICB on-line nie zostaną znalezione w bazie ICB szczegółowe dane dostawcy.
 
Importy/eksporty Norma PRO:
1. Szereg usprawnień w imporcie z wydruków do formatu PDF:
- poprawa konwersji podstawy pozycji przedmiaru/kosztorysu w formacie programu Zuzia na format KNR Athenasoft,
- poprawione rozpoznawanie znaczników w podstawach pozycji,
- rozpoznawanie znaczników pozycji w plikach PDF w formacie programu Sykal,
- poprawione rozpoznawanie kodów CPV.
 
Wydruki Norma PRO:
1. Kontrolę wydruku i ew. wyświetlenie raportu niezgodności dodano przy wykonywaniu:
• wydruku do pliku (HTML),
• podglądu wydruku.
2. Dodano opcję programu „Włączona kontrola wydruków przy podglądzie”. Opcja decyduje czy przy inicjalizacji podglądu wydruku ma być wykonywana kontrola wydruku (opcja włączona) czy nie (opcja wyłączona).
3. Obsługa filtru "Pozycje z nakładem stałym" na wydruku widoku.
4. Do opcji wspólnych wydruków dodano opcję "Nazwy RMS w opisie pozycji kursywą". Odpowiada ona opcji kosztorysu widoku pozycji i pozwala na niezależne jej ustawienie na wydrukach.
5. Poprawiono działanie opcji prezentacji zestawień kosztorysu "Pozycje scalone wliczane jak uproszczone" podczas wydruku zestawienia składającego się z podsumowań i TES w stylu "WYDRUKI WIDOKÓW". Wydruk podsumowania nie uwzględniał ustawień tej opcji. 
 
Nowe katalogi Norma PRO:
 • Norma PRO KNR AT-43a „Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS - płyty 4PRO™” [ATHENASOFT wyd. I 2014] (dołączono do KNR AT-43).
 • Norma PRO KNR 9-08 „Sieci kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych STEINZEUG-KERAMO” [ORGBUD-SERWIS, wyd. II 2014].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach NORMA PRO: 

 • Norma PRO KNR 0-XX - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR AT-XX - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR 2-01 02-39,40 - uzupełniono automatyczne modyfikacje.
 • Norma PRO KNR 2-15 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR 2-16 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR 2-18 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR 2-19 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR 2-20 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR 2-37 0410-04 - poprawiono numer pozycji.
 • Norma PRO KNR-W 2-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR-W 2-02 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR 4-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • Norma PRO KNR-W 4-01 0403-02 - dodano wybór grubości płyty.
 • Norma PRO KNR 7-34 0116 poprawiono j.m. pozycji na m.
 • Norma PRO KNR 9-09 0405 poprawiono j.m. uchwytów na szt.
 
Specjalnie dla Państwa:
- programy kosztorysowe w najnowszych wersjach zawsze dostępne w magazynie
- przyjazne ceny, system korzystnych rabatów
- dla naszych Klientów dostawa GRATIS
- dla klientów z Warszawy dostawa w 3 h oraz instalacja GRATIS
- szkolenia i kursy Akademia KOMAKO

Przeczytaj także:


Wyślij formularz

© KOMAKO 2008 | Prawa autorskie | Polityka prywatnoci