Infolinia 800 109 509

Import skanowanych plików PDF do programu Norma

Import dokumentów zapisanych w pliku PDF funkcjonuje w programach Norma już od wielu lat, jednak podstawowy importer pozwala tylko na otwarcie pliku PDF wydrukowanego bezpośrednio z programu. Użytkownicy Normy EXPERT i Normy PRO dodatkowo mają możliwość pracy z modułem Import SKAN PDF, który pozwala odczytywać przedmiary/kosztorysy, które zostały zapisane przez skanowanie dokumentu.

Skanowane pliki PDF można stosunkowo łatwo rozpoznać ponieważ nie da się w nich zaznaczyć wybranego tekstu przy pomocy kursora tekstowego – można zaznaczyć jedynie obszar obrazu dokumentu. Ponadto zazwyczaj skanowane dokumenty zapisane do PDF są słabej jakości, mogą przypominać ksero.
 
Przykład skanowanego przedmiaru – proszę zwrócić uwagę na to jak bardzo tabela jest nierówno umieszczona w stosunku do krawędzi:
 
 
Aby zaimportować PDF klikamy ikonę OTWÓRZ KOSZTORYS, wskazujemy typ pliku IMPORT Z PLIKU PDF, w końcu wybieramy sam plik, który chcemy zaimportować.
 
Otworzy się okno importera – po lewej stronie wyświetlone są wszystkie strony z wybranego pliku PDF, po prawej przyciski kolejnych działań:
  • wybór zakresu stron;
  • analiza wybranych stron;
  • podgląd;
  • importuj. 
Jako pierwszy wybieramy:
 

Wybór zakresu stron

 
Zazwyczaj kosztorysy lub przedmiary zapisane w PDF zawierają różne wydruki w ramach dokumentu, np. wydruk strony tytułowej, charakterystykę obiektu, tabele przedmiarów, tabelę kosztorysów, tabelę elementów scalonych. Jeśli chcemy zaimportować przedmiar należy wskazać programowi, które strony go zawierają. Zaznaczając lub odznaczając poszczególne strony decydujemy, które widoki będą przez program importowane. Przyciskiem OK potwierdzamy wybór zakresu.
 
 
Na przykładzie powyżej zostały zaznaczone strony 2 i 3 zawierające tabelę przedmiaru robót, którą chcemy zaimportować. Odznaczone zostały strona 1 (strona tytułowa) i strona 4 (tabela kosztorysu ofertowego). 
 
W kolejnym kroku klikamy przycisk: 
 

Analiza wybranych stron

Program rozpocznie automatyczną analizę wskazanych wcześniej stron. Polega ona na próbie rozpoznania kształtu tabeli w dokumencie. Na poniższym przykładzie automatyczne rozpoznanie nie przyniosło pełnego sukcesu. Niebieskie linie nie pokrywają się z krawędziami tabeli - konieczna jest ręczna korekta.
 
 
 
Funkcje przydatne do ręcznej korekty dostępne są na pasku narzędzi i dodatkowym menu podręcznym. Funkcje te to m.in.:
  • obrót obrazu
  • wstawienie linii poziomej lub pionowej
  • usunięcie linii
Na obrazku poniżej poprawnie określony fragment tabeli kosztorysowej wraz z zaznaczonymi narzędziami edycji (żółte podświetlenie):
 
 

Rozpoznaj tekst

Po oznaczeniu tabeli możemy kliknąć przycisk ROZPOZNAJ TEKST. Funkcja pozwoli sprawdzić czy program jest w stanie poprawnie odczytać poszczególne słowa dokumentu. Skuteczność głównie zależy od jakości skanu, ale też od dokładności w oznaczeniu tabeli.
 
Ekran importera zostanie podzielony na widok skanu i widok odczytu dla łatwiejszego porównania. Na przykładzie słowo "Pompowanie" zostało odczytane jako "Pompowame". Klikając na słowie możemy wprowadzić poprawną formę w dodatkowym okienku edycyjnym:
 
 

Sprawdzenie nagłówków kolumn 

Po rozpoznaniu i ewentualnym poprawieniu tekstu pozostaje jeszcze sprawdzić czy nagłówki kolumn zostały odpowiednio rozpoznane na wszystkich importowanych stronach. Aby to zrobić klikamy SPRAWDŹ NAGŁÓWKI. W prezentowanym przykładzie widać, że trzy kolumny mają błędne nazewnictwo:
  • Lp. - > Lo.
  • Opis i wyliczenia -> Ooh i wylicznnla
  • Razem -> Raum
 
 
 
Ręcznie poprawiamy błędy, następnie przyciskiem USTAW WSZYSTKIM STRONOM NAGŁÓWEK TEJ STRONY określamy poprawny szablon jako obowiązujący w całym importowanym dokumencie i zamykamy okno.
 
Ostatecznie przyciskiem OK zamykamy okno analizy wybranych stron.
 

Podgląd importu i wczytanie dokumentu

Przed wczytaniem dokumentu w głównym oknie importera klikamy na PODGLĄD by przekonać się, jak dokument będzie wyglądał po zaimportowaniu, czy struktura działów i pozycji będzie zgodna z oczekiwaną:
 
 
 
Jeśli wszystko jest jak należy klikamy IMPORTUJ. Nastąpi wczytanie przedmiaru do programu Norma, gdzie możliwa jest dalsza praca z dokumentem, jego edycja oraz wycena.