Infolinia 800 109 509

Sekocenbud BCJ - ceny jednostkowe robót budowlanych

Opis produktu

Sekocenbud BCJ to baza prezentująca ceny jednostkowe robót budowlanych, wykorzystywane przy kosztorysowaniu metodą uproszczoną.

Szczegóły

Biuletyny cen jednostkowych Sekocenbud zawierają kwartalne ceny jednostkowe robót budowlanych średnie, minimalne i maksymalne, ustalone wg. notowań na bazie najpopularniejszych katalogów KNR, KNNR i innych z uwzględnieniem struktury wspólnego słownika zamówień CPV. Dzięki nim możliwe jest sprawne przygotowanie kosztorysów inwestorskich, rozliczenie robót powykonawczo, waloryzacja cen wykonania czy szacowanie kosztów przez rzeczoznawców.
 
Podział branżowy ułatwia korzystanie z bazy cenowej Sekocenbud BCJ, a współczynniki wojewódzkie pozwalają dopasować cenę pod kątem regionu realizacji. Ponadto biuletyny cen jednostkowych informują o wskaźnikach narzutów kosztorysowych i przyjętej średniej stawce roboczogodziny.
 

Wersja elektroniczna lub broszurowa do wyboru

Bazy cen jednostkowych Sekocenbud udostępnianie są w wersji papierowej (pięć broszur - BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) lub w wersji elektronicznej na jednej płycie CD. Dysponując wersją elektroniczną użytkownik może zaimportować bazę do programu kosztorysowego.
 

Zawartość bazy cen jednostkowych

Baza Sekocenbud BCJ składa się z:
  • BRZ - biuletyn robót ziemnych i inżynieryjnych;
  • BRB - biuletyn robót budowlanych inwestycyjnych;
  • BRI - biuletyn cen robót instalacyjnych;
  • BRE - biuletyn cen robót elektrycznych;
  • BRR - biuletyn cen robót remontowo-budowlanych i zabytkowych.
Przykładowa zawartość biuletynu robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ (treść dostępna też w formie elektronicznej):
 

Zapytaj o bazę Sekocenbud BCJ