Infolinia 800 109 509

Sekocenbud BCA, BCD, BCP - ceny robót scalonych

Opis produktu

Biuletyny cen robót scalonych prezentują ceny robót drogowych, przygotowawczych oraz scalonych asortymentów robót. Wydawnictwo jest szczególnie przydatne przy szacowaniu kosztów planowanych inwestycji metodą uproszczoną.

Szczegóły

Wybierz bazę na CD lub na papierze

Baza cen robót scalonych dostępna jest w formie trzech broszur książkowych lub na jednej płycie CD.
 

Zawartość bazy cen scalonych:

  • BCA - biuletyn cen asortymentów robót;
  • BCP - biuletyn cen robót przygotowawczych;
  • BCD - biuletyn cen robót drogowych i mostowych.
 

BCA - ceny asortymentów

Ceny scalonych asortymentów prac (Sekocenbud BCA) przydatne są przy wyliczaniu lub szacowaniu kosztów metodą uproszczoną. Biuletyn obejmuje asortymenty robót ogólnobudowlanych, elektrycznych, instalacyjnych i inżynieryjnych. Struktura biuletynu uwzględnia kody robót zawarte w słowniku zamówień CPV, natomiast nakłady robót ustalono opierając się na popularnych katalogach KNR, KNNR i na analizach indywidualnych.
 

BCP - ceny robót przygotowawczych

Biuletyn Sekocenbud BCP obejmuje ceny jednostkowe ponad 300 robót zawartych w grupie 1 (kod: 451 - Roboty przygotowawcze) wspólnego słownika zamówień CPV. Poza cenami jednostkowymi biuletyn pozwala zapoznać się ze składnikami narzutu kosztów pośrednich budowy oraz ze współczynnikami regionalnymi cen jednostkowych.
 

BCD - ceny robót drogowych i mostowych

Sekocenbud BCD zawiera ceny robót drogowych, mostowych, kolejowych i tramwajowych wg. struktury określonej w Specyfikacjach Technicznych (ST) oraz w klasyfikacjach robót ustalonych przez GDDKiA oraz ośrodek OWEOB "Promocja". W cenach prezentowanych w biuletynie zawarte jest tez wykonanie robót tymczasowych, które nie są odbierane przez zamawiającego, ale są rozbierane po usuwane po wykonaniu właściwych robót podstawowych (np. rusztowania).
 
Przykładowa zawartość biuletynu cen robót drogowych i mostowych Sekocenbud BCD:

Maszy pytanie dotyczące bazy Sekocenbud?

Powiązane produkty