Infolinia 800 109 509

Sekocenbud BCO, BCM, WKI - biuletyny cen zagregowanych

Opis produktu

Ceny zagregowane Sekocenbud pozwalają m.in. na kalkulacje kosztorysów o dużym stopniu scalenia prac budowlanych lub remontowych dla obiektów kubaturowych i inżynieryjnych. Ponadto przedstawione wskaźniki umożliwiają szacowanie kosztów na wstępnym etapie prowadzenia projektu.

Szczegóły

Płyta CD lub broszura do wyboru

Biuletyny cen zagregowanych są dostępne w wersji elektronicznej na jednej płycie CD lub w wersji broszurowej w czterech zeszytach - BCO cz. I, BCO, cz. II, BCM i WKI.
 

Na bazę cen zagregowanych składają się:

  • BCO cz. I - biuletyn cen obiektów kubaturowych;
  • BCO cz. II - biuletyn cen obiektów inżynieryjnych;
  • BCM - biuletyn cen modernizacji i remontów;
  • WKI - wartość kosztorysowa inwestycji.
 

BCO cz. I i cz. II - obiekty kubaturowe i inżynieryjne

Biuletyny cen obiektów zawierają średnie ceny realizacji obiektów takich jak domy jednorodzinne i wielorodzinne, hale przemysłowe, drogi, mosty czy sieci. Przedstawione ceny dotyczą całego, gotowego obiektu, jego stanu (np. stan surowy), jego części konstrukcyjnych (np. fundamenty, ściany) oraz elementów zagregowanych (np. roboty ziemne).
Załącznikiem do zeszytów BCO jest klasyfikacja obiektów opracowania przez specjalistów Sekocenbudu w oparciu o grupowania funkcjonujące w branży.
 

BCM - ceny modernizacji i remontów

Biuletyn BCM zawiera wskaźniki cen remontów i modernizacji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych, dzięki którym inwestorzy są w stanie oszacować przyszłe koszty wskazanych prac. Zestawienie sprawdzi się przy określaniu wartości zamówień publicznych, planowaniu środków koniecznych na realizację bądź do sporządzaniu harmonogramów finansowych.
 

WKI - wskaźniki kosztorysowe

Szacowanie Wartości Kosztorysowej Inwestycji jest niezbędne przy inwestycjach finansowanych z budżetu państwa, a często też przydatne przy inwestycjach samorządowych lub prywatnych. Wydawnictwo Sekocenbud WKI zawiera ceny i stawki siedmiu grup kosztów zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Zapytaj o bazę cenową Sekocenbud:

Powiązane produkty