Infolinia 800 109 509

Sekocenbud - informator kwartalny o cenach w budownictwie

Opis produktu

Popularna na rynku budowlanym baza cenowa Sekocenbud zawierająca minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów instalacyjnych, budowlanych, elektrycznych oraz stawki robocizny i najmu sprzętu budowlanego.

Szczegóły

Sekocenbud to popularna na rynku budowlanym baza cenowa zawierająca minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów instalacyjnych, budowlanych, elektrycznych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Sekocenbud zawiera także informacje o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego. 
 

Aktualne wydanie Sekocenbud to III kwartał 2022.

 
Ceny i wskaźniki cenowe dla budownictwa są publikowane przez Sekocenbud w odstępach kwartalnych. Abonament roczny zapewnia użytkownikowi dostęp do 4 kolejnych kwartałów bazy od 1 kw. do 4 kw. 
 

Sekocenbud - broszura lub CD

Cenniki dla budownictwa Sekocenbud są dostępne w wersji elektronicznej na CD lub jako wydania broszurowe. Wersja elektroniczna cennika moze być importowana do najpopularniejszych programów kosztorysowych np. do Normy. 
 
W sklepie KOMAKO dostępne są obie formy bazy cenowej:
 

Bazy cenowe Sekocenbud zawierają:

Informacje Sekocenbud RMS - więcej szczegółów

Informacje kwartalne Sekocenbud RMS wydawane na CD zawierają rynkowe ceny materiałów i pracy sprzętu budowlanego, rynkowe stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym i regionalnym oraz rynkowe narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku. Ponadto baza cenowa Sekocenbud zawiera minimalne, maksymalne i średnie ceny materiałów oraz ceny stosowane przez producentów i przedstawicieli handlowych w układzie branżowym.
W informacjach Sekocenbud RMS znajdą Państwo: 
 • IRS - informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego
 • IMB - informacja o cenach materiałów budowlanych
 • IMI - informacja o cenach materiałów instalacyjnych
 • IME - informacja o cenach materiałów elektrycznych
 • w wersji CD dodatkowo ceny producenckie z portalu Sekocenbud.NET
 

Sekocenbud BCJ - biuletyny cen jednostkowych pozycji robót - więcej szczegółów

Zapraszamy również do zakupu kwartalników Sekocenbud BCJ zawierających ceny jednostkowe pozycji robót. Wydawnictwo szczególnie przydatne jest przy tworzeniu dokumentów w kalkulacji uproszczonej np. kosztorysów inwestorskich.
 
W skład zestawu wchodzi:
 • BRZ - biuletyn cen robót ziemnych-inżynieryjnych,
 • BRI - biuletyn cen robót instalacyjnych,
 • BRE - biuletyn cen robót elektrycznych,
 • BRB - biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych,
 • BRR - biuletyn cen robót remontowo-budowlanych i zabytkowych.
 

Biuletny cen scalonych - więcej informacji

Biuletyny cen scalonych zawierają ceny asortymentów prac o wysokim stopniu scalenia. Można w nim znaleźć wiele robót wykonywanych w nowych technologiach, dla których brak publikowanych normatywów.
 
W skład zestawu wchodzi:
 • BCA - biuletyn cen asortymentów robót,
 • BCD - biuletyn cen robót drogowych i mostowych,
 • BCP - biuletyn cen robót przygotowawczych,
 

Biuletny cen zagregowanych

Biuletyny cen zagregowanych Sekocenbud zawieraja ceny całowite oraz ceny w układzie struktruralnym dla obiektów takich jak domy jednorodzinne, domy wielorodzinne, hale przemysłowe, parkingi, drogi, mosty, przyłącza sieci. Pondto w biuletynach znajdziemy ceny dla remontów i rozbiórek tych obiektów.
 
W skład zestawu wchodzi:
 • BCO cz.I - biuletyn cen obiektów kubaturowych,
 • BCO cz.II - biuletyn cen obiektów inżynieryjnych,
 • BCM - biuletyn cen robót modernizacji i remontów.
 

Wartość kosztorysowa inwestycji

Wydawnictwo Sekocenbud Wartość kosztorysowa inwestycji - wskaźniki cenowe zawiera informacje o cenach i stawkach siedmiu grup kosztów, stanowiące podstawę obliczenia tej wartości na etapie sporządzania programu inwestycji.
 
W skład zestawu wchodzi:
 • WKI - wartość kosztorysowa inwestycji

Zapytaj o bazę cenową Sekocenbud:

Powiązane produkty