Infolinia 800 109 509

CAD Rysunek

Opis produktu

CAD Rysunek aplikacja CAD do projektowania i przedmiarowania 

Szczegóły

CAD Rysunek to prosta w obsłudze polska aplikacja CAD, która umożliwia sporządzanie dwuwymiarowych rysunków technicznych. Teraz nowa funkcjonalność i nowy interfejs zrewolucjonizują przedmiarowanie – jedną z najbardziej pracochłonnych czynności.
 
CAD Rysunek to program do szkicowania i wymiarowania obiektów. Polecamy go dla dowolnych branż, takich jak: budownictwo, automatyka, energetyka, ciepłownictwo, hydraulika, mechanika, telekomunikacja itp. Umożliwia import projektów zapisanych w formacie DXF oraz ich eksport do innych programów CAD. Umożliwia również bezpośredni eksport obmiarów do programu Norma PRO.

CAD Rysunek posiada unowocześnione mechanizmy pozwalające na automatyczne przekazywanie wskazanych wymiarów do programów Norma PRO i Norma STANDARD dla wykorzystania przy tworzeniu przedmiaru robót. Zawiera biblioteki gotowych obiektów i wypełnień stosowanych w projektach różnego rodzaju instalacji, umożliwia też tworzenie bibliotek własnych. A nowy interfejs ułatwia i przyśpiesza przygotowanie rysunku.
 
Program posiada biblioteki gotowych obiektów stosowanych w projektach instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wodociągowych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania i alarmowych a ich wygląd oraz ich cechy zostały zaprojektowane na podstawie polskich norm.
  
Najważniejsze cechy:
 • możliwość natychmiastowego (po wskazaniu myszką) przenoszenia wymiarów do programu Norma;
 • szybkie sporządzanie dwuwymiarowych rysunków (np. szkice, plany, rzuty, elewacje);
 • automatyczne wymiarowanie wg dowolnych parametrów zadanych przez użytkownika (różne rodzaje linii i tekstów wymiarujących);
 • biblioteki gotowych obiektów stosowanych w projektach instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wodociągowych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania i alarmowych;
 • korzystanie z bibliotek wypełnień i możliwość tworzenia bibliotek użytkownika;
 • automatyczne wyliczanie obmiaru (np. powierzchnia, obwód, grubość obiektów, pomieszczenia, budynki);
 • importowanie plików bmp i jpg (np. podkład, budynek, projekt);
 • drukowanie projektu na dowolnej drukarce w dowolnym formacie;
 • dostosowanie formatu i orientacji strony, skali, jednostki miar do indywidualnych potrzeb użytkownika;
 • pracę na wielu projektach jednocześnie;
 • zarządzanie warstwami: dodawanie, usuwanie, scalanie, łączenie, modyfikowanie i przenoszenie dowolnych warstw projektu;
 • zastosowanie różnych narzędzi do rysowania: dowolne rodzaje linii, wielolinie, prostokąty, koła, elipsy, łuki, wstawianie tekstów i symboli;
 • modyfikowanie obiektów: obracanie, kopiowanie, wycinanie, wklejanie, przenoszenie, zmiana kolejności wyświetlania, odbicie lustrzane, skalowanie, kilkadziesiąt typów czcionek i kilka milionów kolorów;
 • dowolne grupowanie i rozgrupowanie obiektów i symboli;
 • korzystanie z wielu funkcji edycyjnych dla jednego obiektu lub grupy obiektów (parametry obiektu, cechy obiektu, obwiednia, wypełnienie);
 • zastosowanie edytora formuł do wyliczania wartości obmiarów, wykorzystanie wzorów matematycznych;
 • wyświetlanie siatki o zadanej gęstości w postaci punktów lub linii, funkcja przyciągania do siatki i obiektów;
 • wyświetlenie opisu do każdej używanej przez Ciebie funkcji;
 • użycie funkcji “cofnij – przywróć” oraz automatyczne tworzenie kopii zapasowych;
 • współpraca z innymi programami CAD (odczytywanie i zapisywanie projektów w formacie DXF);
 • eksport obmiarów do programu kosztorysowego Norma.

Aktualna wersja programu CAD Rysunek to 3.51

Najważniejsze zmiany w tej wersji programu CAD Rysunek:
 • Pomijanie niekompletnych obiektów przy wczytywaniu projektu.
 • Zmiany w imporcie projektów z formatu PDF, tj. poprawa stabilności importu oraz poprawienie wczytywania obrazów.
 • Zmiany w imporcie projektów CAD, tj. poprawka importu linii o błędnej grubości oraz zabezpieczenie przed uszkodzonymi dokumentami.

Zapytaj nas o program CAD Rysunek i już dziś rozpocznij z nim pracę:

Powiązane produkty