Infolinia 800 109 509

Miara PRO

Opis produktu

Miara PRO program do tworzenia przedmiarów 

Szczegóły

Miara PRO – to nowy program do tworzenia przedmiarów na podstawie projektów CAD i fotografii współpracujący z popularnymi programami do kosztorysowania.

Miara PRO została stworzona aby praca z przedmiarowaniem była łatwiejsza i przyjemniejsza. Już teraz zamień tradycyjne przedmiarowanie na nowe, nowocześniejsze narzędzie.
 

Co wyróżnia program Miara PRO:

 • czyta dokumenty w formacie DWG, DXF lub RYS (CAD Rysunek)
 • przedmiary można wyliczać z wczytanych rysunków lub zdjęć zapisanych w najpopularniejszych formatach graficznych: JPG, BMP, GIF, PNG i TIFF np. powstałych w wyniku fotografii
 • może pracować jako niezależna aplikacja – uzyskane wyniki (obiekty przedmiarowe) można zapisać w popularnym PDF-ie, plikach tekstowych, HTML lub formatach obsługiwanych przez arkusze kalkulacyjne: MS Excel, OpenOffice oraz LibreOffice
 • współpraca z popularnymi programami do kosztorysowania - wczytanie pliku przedmiaru/kosztorysu do panelu „Przedmiar” można do wybranych pozycji przenosić dane zwymiarowanych obiektów
 • umożliwia również bezpośrednie przenoszenie wymiarów ''zdjętych" z obiektów projektu do aktywnej pozycji przedmiaru otworzonego w programie Norma EXPERT, Norma PRO lub Norma STANDARD 2
 • łatwy i przejrzysty interfejs – wstążka poleceń umożliwiająca dostęp do najważniejszych aplikacji

W programie Miara PRO dostępne są 4 tryby przedmiarowania:

 • Praca z plikiem przedmiaru/kosztorysu - wymaga wczytania pliku przedmiaru/kosztorysu oraz pliku projektu lub zdjęcia
 • Tworzę własny przedmiar - wymaga wczytania pliku projektu lub zdjęcia
 • Praca z obiektami przedmiarowymi - wymaga wczytania pliku projektu lub zdjęcia
 • Wiersze przedmiarowe przekazuję bezpośrednio do programu Norma - wymaga wczytania pliku projektu lub zdjęcia i otworzenia Norma EXPERT, Norma PRO lub Norma STANDARD 2 na widoku przedmiaru/obmiaru

Aktualna wersja programu Miara PRO to 1.5.400 (listopad 2018).

W tej wersji wprowadzono m.in. następujące zmiany:
 • Dodano możliwość wyznaczania przebiegu linii z różną wysokością.
 • Do menu podręcznego obiektów przedmiarowych dodano polecenia umożliwiające wstawianie ich do przedmiaru. 
 • Umożliwiono zapis przedmiaru lub kosztorysu z poziomu prawego panelu „Przedmiar”. 
 • Rozbudowano menu podręczne wyrażenia obmiarowego o polecenie "Pokaż obiekty". 
 • Do paska narzędziowego w panelu „Przedmiar” dodano przycisk wywołujący menu kosztorysu. 
 • Zmieniono sposób tworzenia nowego pliku CARP. W pierwszym oknie jest wybierany projekt lub grafika, a w kolejnym - tryb przedmiarowania. 
 • Rozszerzono obsługę opcji sterującej wyświetlaniem projektów w odcieniach szarości. Będzie można z niej korzystać przy projektach „Foto”. 
 • Poprawiono wstawianie do przedmiaru (metodą „przeciągnij i upuść”) kilku zaznaczonych elementów w drzewie obiektów. 
 • Ujednolicono obsługę wywołania bezpośredniej edycji w kolumnach - jest realizowana poprzez dwuklik lewym przyciskiem myszy. 
 • Tryby przedmiarowania zostały powiązane z aktywacją paneli w nowych dokumentach CARP. 
 • Zmieniono prezentację w panelu przedmiar. Wiersz pozycji jest wyświetlany wytłuszczoną czcionką oraz dodano „wcięcia” dla wierszy zdefiniowanych na niższych poziomach zagłębień sum częściowych i obliczeń pomocniczych. 
 • Poprawiono wyświetlanie opisu „Otworu” po zmianie skalowania projektu. 
 • Ujednolicono kolejność poleceń w menu podręcznym obiektu wywołanym w lewym panelu i na projekcie. 
 • Poprawiono dodawanie wartości obiektów do paska wiersza przedmiaru. 
 • Usprawniono dodawanie przycisków do paska szybkiego dostępu. 
 • Poprawiono obsługę wiersza automatycznego filtra w panelu „Przedmiar”. 
 • Rozwiązano problem związany ze znikającą jednostką obmiaru, który mógł wystąpić przy dodawaniu pozycji w panelu „Przedmiar”. 
 • Poprawiono obsługę polecenia „Wstaw dział nadrzędny” w panelu „Przedmiar”. 
 • Zmieniono obsługę przy wstawieniu obiektów przedmiarowych metodą „przeciągnij i upuść” do panelu „Przedmiar”. Program nie będzie podświetlał pierwszej pozycji na liście. 
 • Poprawiono powiązania obiektów przedmiarowych z danymi w przedmiarze w przypadku importu danych z różnych źródeł lub zmianie lokalizacji pliku CARP. 
 • Poprawiono import projektów z plików PDF.  

Zapytaj nas o Miarę PRO i już dziś rozpocznij pracę z z programem:

Powiązane produkty